Zealot

Do Not Attack God

จงอย่าโจมตีศาสนาหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวพันกับพระเจ้า เพราะเรื่องเหล่านี้มีพลังมหาศาลต่อความรู้สึกนึกคิดของคนโง่ - Machiavelli

จากหนังสือ ทฤษฎีการเมืองยุคใหม่ โดย ศ. พิเศษ พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสนาและสาวก

"ศาสนาไม่ยึดถือเหตุผล เพียงอยู่ที่ศรัทธาความเชื่อ ต่อให้ความเชื่อตรงกันข้ามกับความจริง ยังคงเลือกความเชื่อละทิ้งความจริงเป็นเหตุให้เหล่าสาวกกลายเป็นผู้คล้อยตามอย่างงมงาย แน่นอน ระดับความตื้นลึกของความเชื่อต่างกัน แต่โดยพื้นฐานเป็นเช่นนี้ ไม่เช่นนั้นก็มิใช่สาวกแล้ว"

หลิวมู่จือ กล่าวกับ หลิวอวี้
จอมคนแผ่นดินเดือด เล่ม 21 หน้า 216

Rational Rant

ไปตอบไว้ในบล็อกของ @plynoi มาขยายความต่อในบล็อกตัวเองอีกหน่อย

ที่ผมด่า Java เยอะๆ ไม่ใช่เพราะอยากด่า แต่เป็นเพราะมันห่วยจริงๆ (ผมมีทั้ง กรณีที่ reproducible ได้; กรณีที่ใครเห็นก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหน้าตามันอุบาทว์) ถ้ามันไม่ห่วยจะไปด่าทำไมให้เป็นศัตรูกับสาวกเปล่าๆ

Degree of Apple Zealot

สาวกแมคไทย แอปเปิลไทยยังกลัว เจ๋งจริงๆ

ผมได้ทาบทามให้ทางตัวแทนของ apple ให้เข้าร่วมการจัด meeting ของเว็บบอร์ด freemac.net ซึ่งเป็น community ที่หนาแน่นและมี Geek Mac อยู่หลายคน แต่กลับได้รับการปฎิเสธด้วยเหตุผลที่ว่า Apple Thailand เองได้รับบทเรียนจากการเข้าร่วม community ไปแล้วมากมาย และต้องถูกคาดคั้นให้ตอบคำถามหลายอย่างที่ไม่สามารถตอบได้จนทำให้ Community ไม่พึงพอใจและไม่เข้าใจการตลาดของ Apple Thailand

จาก โศกนาฏกรรมของ Geek และจุดจบของสาวก

Escape from Mac Zealots

ผมคิดว่า Blognone ไม่ใช่ที่ของผมอีกต่อไปแล้ว มันเปลี่ยนจาก "การแชร์ความรู้และประสบการณ์โดยอิงเหตุผลและข้อมูล" กลายเป็น "สถานที่โชว์ความศรัทธา" ของเหล่าสาวกแอปเปิลไปเสียแล้ว

Apple Hardware is Suck!!!

Apple Hardware is Suck!!! จากบล็อกของคุณ lawender

บอกตามตรงว่าผมไม่กล้าเขียนอะไรแบบนี้ (เพราะเหตุผลอะไรก็น่าจะรู้กันดี) ขอคารวะในความกล้าหาญของคุณ lawender เป็นอย่างสูง