Warlord

Warlord จ้าวนักรบกลียุค

จะเขียนถึงเรื่องนี้หลายทีแล้ว แต่คิดไปคิดมา รอมันจบก่อนค่อยเขียนถึงจะดีกว่า

ในที่สุด มันก็ออกเล่มจบ (75) มาจนได้ ปิดตำนาน Warlord ไปอีกหนึ่งภาค

Warlord 75

คือเมื่อก่อนผมจะมีทัศนคติว่า "การ์ตูนจีนต้องเป็นกำลังภายในย้อนยุค" เท่านั้น การ์ตูนกำลังภายในอวกาศอย่าง Warlord นั้นไม่เคยอยู่ในสายตา