Vertical Integration

Media Tablet

ถ้าเรายึดนิยามว่า media tablet เป็นโซลูชันที่ใช้แท็บเล็ตบริโภค (consume) สื่อหลากหลายชนิดแล้ว ชัยชนะของตลาดนี้อยู่ที่ vertical integration ว่าใครมีแพลตฟอร์มอะไรครบถ้วนกว่ากัน ให้บริการได้เพียบพร้อม ประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวดีกว่าคู่แข่ง เท่าที่นึกออก ตอนนี้ก็มี "จตุรเทพ" ที่ดันมี 5 ราย - Apple อันนี้ชัด = iPad + iTunes Music/Movie/TV + iBookstore - Amazon = Kindle Fire + Amazon MP3/Video on Demand/Kindle Store/Amazon Appstore ครบถ้วนมาก - Google = [Nexus Tablet ที่ยังไม่ออก] + [แพ็ค Google Play ที่รวมตัวกันเพื่องานนี้] - Sony = Sony Tablet + [Sony Entertainment Network] + แพลตฟอร์ม eBook เข

Google Chrome for Domination

ประเด็นเริ่มจากการคุยกับคุณ @chanwit ใน IM กลางดึก (เพราะ timezone ตรงกันอยู่แค่สองคน ต้องคุยกันเองทุกคืน ไม่มีทางเลือก :P) น่าสนใจดี เลยเอามาขยายต่อเป็นบล็อก เรื่องสุดฮ็อตคืนนี้ ถ้าไม่นับ นปก. บุก พธม.

Vertical Integration

อ่านบทความ [Japan’s super-advanced mobile web: Too unique to serve as a global blueprint?](http://www.techcrunch.com/2008/08/09/japan%e2%80%99s-super-advanced-mobile-web-too-unique-to-serve-as-a-global-blueprint/) ใน TechCrunch แล้วน่าสนใจ คนเขียนอธิบายปรากฎการณ์ว่าทำไมอินเทอร์เน็ตบนมือถือถึงไปรุ่งในญี่ปุ่น ในขณะที่ประเทศอื่นยังแป๊กๆ ทั้งที่เทคโนโลยีเว็บใน i-Mode มันก็กิ๊กก๊อกพอกับ WAP นั่นล่ะ ทำไม NTT ทำได้? คนเขียนยกเหตุผลมาหลายอัน แต่อันที่ติดใจคือ walled garden หรือระบบมือถือในญี่ปุ่นเป็นระบบปิด NTT ก็มีระบบของตัวเอง ใช้ร่วมกับ KDDI ไม่ได้ ส่วน Softbank หรือ Vodafone เก่านี่ไม่แน่ใจว่าเป