Transformation

The Future of Banks - SCB Transformation

SCB Vision 2020

เมื่อช่วงปลายเดือน มกราคม 2018 ข่าวที่สร้างกระแสต่อสังคมอย่างมากคือ งานแถลงวิสัยทัศน์ระยะยาวของ SCB หรือที่เรียกว่างาน 2020 SCB Vision ซึ่งคุณอาทิตย์ นันทวิทยา CEO ของ SCB ประกาศว่าจะลดสาขาและจำนวนพนักงานของแบงค์ลง

แน่นอนว่าการลดคนย่อมสร้างความแตกตื่นให้กับพนักงาน ที่เริ่มกลัวว่าตัวเองมีโอกาสตกงาน รวมถึงสหภาพพนักงานที่ออกมาโต้กลับอย่างรุนแรง (แม้จะตกลงกันได้ในระยะเวลาต่อมา)