Quote

หยุดสังคม

พูดตรงๆ ชนชั้นกลางไม่ได้ต้องการความเท่าเทียม ไม่ได้อยากให้คนชั้นล่างขึ้นมาเท่ากับตัวเอง แต่ตัวเองอยากขึ้นไปเท่ากับชนชั้นสูง อยากเขยิบฐานะทางสังคมขึ้นไป ฉะนั้น ชนชั้นกลางพอใจกับสังคมที่มีลำดับชั้น แค่ขอให้ตัวเองอยู่ข้างบน เลยอยากหยุดสังคมเอาไว้ ประเภทชนบทสวยงาม ซึ่งจริงๆ ชนบทมันก็เปลี่ยนไปแล้ว ไม่มีแบบซื่อใสไร้เดียงสา โง่ จน เจ็บ ไม่รู้สิทธิทางการเมือง อยู่นิ่งๆ ไปเรื่อยๆ แบบในละครไม่มีแล้ว แต่ชนชั้นกลางโหยหา อยากหมุนเวลาทุกอย่างกลับไปให้เหมือนเดิม ดังนั้น อุดมการณ์ที่จะดึงดูดใจพวกเขาที่สุดคือ อุดมการณ์ฝ่ายขวาสมัยก่อน ซึ่งเป็นอุดมการณ์ที่ต้องการรักษาระเบียบอำนาจแบบเดิมเอาไว้

To Question Conventional Thinking

ประโยคเด็ดกินใจในสัปดาห์นี้มาจากนิสสัน

"Nissan Motor Company's willingness to question conventional thinking and to drive progress – is what sets us apart," said CEO Carlos Ghosn.

ต้องอ่านสองข่าวนี้ต่อกัน แล้วจะเข้าใจว่าทำไมผมซาบซึ้ง

Java เร็วส์

คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าภาษาจาวามาจากกาแฟชวา จริงๆแล้วมาจากภาษาไทยคำว่า "ช้าว่ะ" ต่างหาก

จากเพื่อนใน Facebook ของข้าพเจ้า

Digital Expert

จริงๆ ไม่มีอะไรมาก เผอิญอ่านบทความ ทวีต แล้วได้รับเกียรติ RT โดยสองผู้ก่อตั้ง Exteen เลยขอเอามาเก็บไว้เป็นที่ระลึก

Nowadays everyone considers themselves a digital expert.

วรเจตน์วิพากษ์ กรณีคุณหญิงจารุวรรณ

อุปมาเหมือนพระ วัดๆ หนึ่งมีพระอยู่รูปเดียว ชาวบ้านแถวนั้นก็ต้องนิมนต์พระรูปนี้ไปทำพิธี หรือทำบุญตักบาตร แต่ต่อมาปรากฏประจักษ์ชัดว่าพระรูปนี้ต้องอาบัติปาราชิก ต้องขาดจากความเป็นพระ แต่พระบอกว่าถึงจะยังไงก็ตามถ้าไม่มีพระรับกิจนิมนต์ เดี๋ยวญาติโยมจะเสียหาย เพราะฉะนั้น อาตมาก็ขอรับกิจนิมนต์ต่อไปจนกว่าจะมีพระรูปใหม่มาประจำที่วัดนี้ ถามว่ามันจะได้หรือไม่ กรณีก็คล้ายกัน

ศาสนาของคำผกา

คำ ผกา เป็นคอลัมนิสต์ปากคอเราะร้าย
เธอยืนยันว่า
เธอเป็นคนที่ไม่มีสำนึกเกี่ยวกับเรื่อง "ธรรมะ" "จิตวิญญาณ" "ภายใน" อะไรเลยแม้แต่นิดเดียว
เธอมี passion กับการด่าและการวิพากษ์
ชวนคนคุยเรื่องกินกับปี้
แรงขับเคลื่อนในชีวิตของเธอ คือ ราคะ โทสะ โมหะ
อยากทำอะไรเธอก็ทำ
ภายใต้การเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และกติกาการต่อรองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมทางสังคม
สิ่งที่เธอแสดงให้เห็นอย่างเปิดเผย ก็คือ...
ชีวิตคนคนหนึ่ง มีอิสรภาพและศักยภาพที่จะเติบโต เรียนรู้ รื่นรมย์ และมีคุณค่าได้ท่ามกลางสิ่งเหล่านั้น