History

Economics of Thailand 1855-2009

จากเลกเชอร์การบรรยายของ ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร

อ. ผาสุก แบ่งยุคของเศรษฐกิจไทยออกเป็น 4 ยุคใหญ่ๆ

  1. ยุคก่อนสนธิสัญญาบาวริ่ง (พ.ศ. 2398/ค.ศ. 1855)
  2. ยุคบุกเบิกการเกษตรและการค้าแบบอาณานิคม (พ.ศ. 2398-2481)
  3. ยุคเศรษฐกิจเมืองสมัยแรก (พ.ศ. 2481-2523)
  4. ยุคโลกาภิวัฒน์ (พ.ศ. 2523-2552)

Google.com

When I1 showed up, I said, "Guys, shouldn't we be calling the company Google.com?" They2 3 said: "Oh, we're not just a dot.com. We're not going to be just about the Web. We're going to be all kinds of things."

ภูมิศาสตร์ 101

ด่วน! พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญ นอกจากชนชาติไทย (หรือ ไต ในสมัยก่อน) จะเคยครอบครองเทือกเขาอัลไตแล้ว ยังพบว่าเคยอาศัยอยู่ในปักกิ่ง และบังกะลอร์ด้วย

เขาพระวิหาร

ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ตามข่าวเท่าไร เห็นแต่เพื่อนในแวดวงบางท่านที่เป็นสาวก ASTV นั่งเขียนบล็อกด่านพดล ปัทมะอยู่ เลยไม่ค่อยได้สนใจ

มิตรสหายท่านหนึ่งส่งบทความ ปราสาทเขาพระวิหาร- กรณีศึกษาประวัติศาตร์การเมืองกับลัทธิชาตินิยม ซึ่งเขียนโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (อดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์) ประกอบงานสัมมนา "ไสยศาสตร์/มนตร์ดำ การเมือง และชาตินิยมกรณีศึกษา 2 ปราสาท – เขาพนมรุ้ง และ เขาพระวิหาร" (Animism, Politics, and Nationalism: Case Studies on Prasats Phnom Rung and Preah Vihear) ซึ่งจัดเมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2551 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

When "Think" is Changed

สิ่งที่น่าตกตะลึงในวันนี้ คือเข้า Think.com แล้วพบว่าเป็นเว็บของ Oracle

เพราะสำหรับ history geek แล้ว "Think" เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทเดียวเท่านั้น

watson_thomas_ibm_think02
ภาพจาก Stony Brook University

คนในภาพคือ Thomas J. Watson Sr. อดีตประธานของ IBM

Brief History of Burma

เนื่องจากกระแสข่าวพม่าที่กำลังร้อนแรงอยู่ตอนนี้ ทำให้รู้สึกตัวว่าเรารู้เรื่องกับพม่าน้อยมากๆ ในหนังสือเรียนสมัยประถมมัธยมก็มีเฉพาะตอนกรุงแตก 2 รอบเท่านั้น ในขณะที่เราสอนอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์-กรีก-โรมันกันเป็นเรื่องเป็นราว ทีประเทศเพื่อนบ้านห่างกันไม่กี่กิโล ทำไมเรารู้จักเค้าน้อยจังนะ

ว่าแล้วก็ไปฝากตัวเป็นศิษย์กับอาจารย์ท่านเดิม ซึ่งสอนได้ทั้งไทยและอังกฤษ

"I Have a Dream"

ช่วงนี้กำลังบ้าการเมือง ไม่ใช่สิ จะให้ถูกต้องเรียกว่า "ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง" ต่างหาก

เหตุผลก็เพราะกำลังอ่าน รัฐประหาร 19 กันยา ของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน อันนี้มันมาก กำลังคิดอยู่ว่าจะเขียนบล็อกถึงแบ่งเป็นตอนๆ ดี หรือรออ่านจบทั้งหมดแล้วเขียนทีเดียวดี

แต่บล็อกนี้ไม่เกี่ยวกับเมืองไทย เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์อเมริกัน

เผอิญบล็อกที่ผมอ่านประจำอย่าง Presentation Zen มีเรื่องของ Martin Luther King Jr. ซึ่งเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในยุค 50-60s เลยตามไปอ่าน ฟัง และดู