FOWA

When I Was Young, I Met Some Tech Stars

อ่านบล็อกของพี่ปอง พูดถึง Hunch กิจการใหม่ของ Catarina Fake อดีตผู้ก่อตั้ง Flickr แล้วนึกได้ว่าเคยไปฟังเธอพูดในงาน FOWA 2007 เลยถือโอกาสไปค้นรูปสมัยไปงาน FOWA เมื่อสองปีที่แล้ว

การค้นรูปครั้งนี้ทำให้ผมตระหนักว่า ตอนนั้นที่ไป เจอดาราแห่งวงการ web 2.0 โคตรเยอะเลยนี่หว่า! (แต่ไม่รู้จักซะงั้น) เรียกได้ว่า

"เมื่อข้าพเจ้ามีโอกาสได้เดินกระทบไหล่คนดัง แต่ข้าพเจ้าก็ขาดความจัดเจน และครั้นข้าพเจ้ามีความจัดเจนมากขึ้น ข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าตั๋วเครื่องบินเสียแล้ว"

สรุปว่านี่เป็น recap การกระทบไหล่คนดังแห่งซิลิคอนวัลเลย์ ที่เขียนช้าไป 2 ปี!

FOWA 2007

Finally, FOWA 2007 was finished. The first thing I've learned is attending 2 of full-day seminar burns you life energy. The second one is carrying 2.2kg iBook (with other gears) is painful, I'm considering of iPhone now.

(FYI, 85% of laptops in FOWA have the shining apple logo on them, even Kevin Rose just asking in London-live Diggnation: "Is this MacWorld?")