Ecosystem

Ecosystem Management

ช่วงหลังๆ ผมเชื่อในหลักการ ecosystem ว่าถ้าต้องการจะผลักดัน (ประเด็น/ผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี) ใดๆ ตัวผลิตภัณฑ์มันจะไม่สามารถไปได้ด้วยตัวเองโดดๆ ได้ (อาจจะมีแต่ยาก) แนวทางที่ถูกต้องคือต้องผลักดันกันไปทั้งวงการ อันนี้หมายถึงช่องทางหากิน นโยบาย กฎหมาย บริการรายล้อมอื่นๆ ที่ช่วยเกื้อหนุนผลิตภัณฑ์อันนั้นๆ

ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ iPod (ผลิตภัณฑ์) ถ้าไม่มี iTunes Store (บริการ) และ iTunes (ซอฟต์แวร์) คงมาไม่ได้ถึงขนาดนี้ และถ้าเรามองมุมกลับ ผลิตภัณฑ์ที่ติดตลาด มีฐานผู้ใช้พอสมควรแล้ว ก็จะมี ecosystem อื่นๆ ตามมาโดยธรรมชาติ เช่น อุปกรณ์เสริมของ iPod หรือโปรแกรมบน App Store เป็นต้น

อีกตัวอย่างที่ไม่ด้อยไปกว่ากัน ก็คือ Firefox และ extension ทั้งแสนแปด ซึ่งกลายเป็นตัวอย่างให้ซอฟต์แวร์ตัวอื่นๆ ทั้งที่เป็นโอเพนซอร์สและไม่เป็น อยากดำเนินรอยตามกันถ้วนหน้า

Open Source Building Blocks for Platform

อ่านบทความเรื่อง Maemo 5 บน Ars Technica 2 ชิ้น (เขียนโดย Ryan Paul ซึ่งเป็นนักเขียนด้านโอเพนซอร์สที่ดีมากคนหนึ่ง)

พอมาเทียบกับแพลตฟอร์มมือถืออีกตัวคือ Android ซึ่งใช้ลินุกซ์เหมือนกัน น่าสนใจทั้งในแง่ความเหมือนและความต่าง