Condé Nast

The Devil Wears Prada: Condé Nast

เคยเขียนไว้ว่าชอบหนังเรื่อง The Devil Wears Prada (จริงๆ แล้วผมชอบเรื่องแนวๆ chick lit หลายเรื่องเลย) คราวนี้ได้มีโอกาสอ่านฉบับนิยาย (พอใช้มาตรการหักดิบแล้ว มีเวลาอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นมาก) ชื่อภาษาไทยคือ นางมารสวมปราด้า