Radio K.A.O.S

ในเรื่อง GunnmRadio K.A.O.S เป็นรายการวิทยุชุมชน (ตั้งเสาเอง?) ที่จัดโดยเคออส ผู้ชายซึ่งมีพลังไซโคเมทรี (อ่านความทรงจำของสิ่งของได้จากการสัมผัส) โดยดึงเอาเพลงในยุคก่อนๆ มาจัดรายการ เพื่อปลอบประโลมคนในเมืองเศษเหล็กและแฟคตอรี่วิทยุชุมชน, blog และ podcast น่าจะเป็นตัวแทนของ Radio K.A.O.S ในโลกแห่งความเป็นจริง

Keyword
Submitted bykengon Mon, 01/30/2006 - 09:25

กัลลี่น่ารัก

(เกี่ยวไหมเนี่ย...)