Preferences อันใหม่ของ Firefox

เค้าบอกว่านี่เป็น Pref เวอร์ชัน 5 แล้ว (อันปัจจุบันคือเวอร์ชัน 4) หน้าตาก็คล้าย OSX เข้าทุกวัน จากบล็อกของ Ben Goodger

Keyword