บทเรียนจากกูเกิล - ปัจจัยที่เหนี่ยวรั้งให้คนเก่งอยู่กับองค์กรต่อไป

Do Cool Things That Matter

คำถามที่สำคัญมากในแวดวง HR สมัยใหม่คือ "บริษัทจะรักษายอดฝีมือไว้ได้อย่างไร" บางทีคนที่ตอบคำถามนี้ได้อาจเป็นบริษัทไอทีชื่อดังทั้งหลาย ที่หาคนเก่งๆ มาทำงานได้ตลอดเวลา

Laszlo Bock ผู้บริหารตำแหน่ง SVP of People Operations ของกูเกิล ตอบคำถามเรื่องนี้ว่าปัจจัยที่คนเก่ง (talent) จะอยู่ทำงานกับคุณต่อไป มีแค่ 2 ข้อ และไม่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องสักเท่าไร

ประการแรกคือ คุณภาพของเพื่อนร่วมงาน คนเก่งย่อมดึงดูดคนเก่งและอยากทำงานกับคนเก่ง ดังนั้นกูเกิลจึงต้องมีกระบวนการคัดเลือกพนักงานอย่างเข้มงวดไม่ว่าจะมาทำในตำแหน่งใด การคัดเลือกต้องให้หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานมีส่วนตัดสินใจ รวมถึงมีคณะกรรมการตัดสินว่าจะจ้างงานหรือไม่ (hiring committee) ด้วย

ในแวดวง startup มีคำกล่าวว่า “A players beget A players. B players beget C players.” ถ้ายอม compromise ปล่อยให้ B-player หรือผู้เล่นชั้นรองเข้ามา ก็จะทำให้ A-player ไม่พอใจและหนีออกไป (ซึ่งก็จริงแต่ในทางปฏิบัติทำได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องนึง)

ประการที่สองคืองานที่ทำอยู่มีความหมายแค่ไหน ตรงนี้ Bock บอกว่าคนอยากทำอะไรที่มากกว่าการทำงานหาเงินตอบแทน อะไรคือ meaning ของงานที่ทำ ถ้าหากบุคคลนั้นเข้าใจว่างานของเราจะส่งผลต่ออะไรที่มีความหมาย ประสิทธิภาพในการทำงานก็จะดีขึ้นเอง

กูเกิลมีชื่อเสียงเรื่องบริการอาหารฟรี สวัสดิการมากมาย แต่ Bock (ในฐานะหัวหน้าฝ่าย HR ของกูเกิล) ก็พูดเองว่าของปลีกย่อยพวกนี้ "มีก็ดี" แต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ขาดไม่ได้ ถ้าคนคิดจะไปจากกูเกิล ต่อให้มีอาหารฟรีก็รั้งไว้ไม่ได้อยู่ดี

ที่มา - Business Insider, ภาพจาก Life at Google