Bad Boss - เจ้านายห่วยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พนักงานลาออก

Akuma  Shun Goku Satsu
มีคนส่งกระทู้ [อะไรที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนตัดสินใจออกจากงานก่อนได้งานใหม่บ้าง](http://pantip.com/topic/34102404) มาให้อ่าน ประทับใจคำตอบที่ตอบสั้นๆ ว่า "เจ้านาย กับเพื่อนร่วมงาน" และได้ขึ้นเป็นกระทู้แนะนำ เรื่องคนเป็นเรื่องใหญ่ เมืองไทยเองก็มีสุภาษิต (ที่มีคนโพสต์ไว้ในกระทู้) ว่า "คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก" ประเด็นนี้เป็นเรื่องน่าสนใจ น่าไปหาข้อมูลเพิ่ม ข้อมูลที่พบเจอคือ [การสำรวจของบริษัท Gallup](http://www.gallup.com/services/182138/state-american-manager.aspx) เกี่ยวกับบทบาทของ "หัวหน้า" ในที่ทำงาน ซึ่งผู้ตอบแบบสำรวจของ Gallup เกือบแปดพันราย ประมาณครึ่งหนึ่งระบุว่า "ลาออกเพราะเจ้านายห่วย" > one in two had left their job to get away from their manager to improve their overall life at some point in their career คำถามที่ควรถามต่อคือ เจ้านายห่วยมีหน้าตาเป็นอย่างไร (หรือในทางกลับกันคือ หัวหน้าที่ดีควรเป็นอย่างไร) อันนี้พูดยากเพราะเป็นเรื่อง subjective ขึ้นกับมุมมองของแต่ละบุคคล เรามีตำราและบทความที่พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะ Gallup ถามต่อว่า เจ้านายที่ดีในอุดมคติของผู้ตอบแบบสำรวจคืออะไร โดยแยกเป็น 3 มิติ คือ การสื่อสาร (communication) การประเมินผลการทำงาน (performance management) และจุดเด่นของพนักงานแต่ละคน (individual strengths) - __การสื่อสาร__ ลูกน้องมักชื่นชอบหรือรู้สึกดีกับเจ้านายที่สื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา (ไม่ว่าจะผ่านช่องทางใด) เจ้านายควรตอบสนองต่อการสื่อสารของลูกน้องรวดเร็ว และไม่จำกัดเฉพาะเรื่องงาน แต่รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่นอกเหนือการทำงานด้วย เพื่อให้รู้สึกว่า เจ้านายแคร์เรา - __การประเมินผลการทำงาน__ เป็นดาบสองคมในที่ทำงาน ถ้าลูกน้องไม่เข้าใจเป้าหมายว่าตัวเองมาทำงานไปเพื่ออะไร ที่ทำงานคาดหวังอะไรจากเรา การประเมินย่อมสร้างความรู้สึกไม่ดีแก่ลูกน้อง ซึ่งจากผลสำรวจของ Gallup ระบุว่าลูกน้องต้องการเจ้านายที่ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เห็นภาพว่าต้องการอะไรจากเรา และสอบถามความคืบหน้าอยู่เรื่อยๆ ไม่ใช่ทำแค่ปีละครั้งตามระเบียบองค์กร - __พัฒนาจุดเด่น__ ผลวิจัยของ Gallup สรุปว่าการพัฒนาจุดเด่น (building strength) มีผลลัพธ์ดีกว่าการแก้ไขจุดอ่อน (fixing weakness) และวัฒนธรรมองค์กรรวมถึงพฤติกรรมของเจ้านายที่ส่งเสริมจุดเด่น จะช่วยให้พนักงานมีผลงานออกมาดีขึ้น ข้อมูลจาก [Harvard Business Review](https://hbr.org/2015/04/what-great-managers-do-to-engage-employees), [Wall Street Journal](http://blogs.wsj.com/atwork/2015/04/02/what-do-workers-want-from-the-boss/?mod=e2tw) ภาพประกอบจาก [Street Fighter Wikia](http://streetfighter.wikia.com/wiki/File:SF4_SGS_%28Super%29.jpg)