How Google Works

สไลด์ของ Eric Schmidt ประธานกูเกิล สำหรับโปรโมทหนังสือชื่อเดียวกันของเขาคือ How Google Work (เขียนกับ Jonathan Rosenberg อดีตผู้บริหารระดับสูงของกูเกิลอีกคน) ชื่อสไลด์อาจดูหลอกๆ ไปนิดเพราะจริงๆ แล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ "บริษัทใดๆ ก็ตามที่ต้องการปรับตัวให้อยู่รอดในยุคอินเทอร์เน็ต" ว่าควรปรับเปลี่ยนกระบวนการของตัวเองอย่างไร โดยใช้กูเกิลเป็นกรณีศึกษา ทุกคนควรเสพ How Google Works from Eric Schmidt