การเมืองในวันพีซ ตอนที่ 3: ขั้วอำนาจทางการเมือง (Political Powers in One Piece)

บทความในชุด: ตอนที่หนึ่ง, ตอนที่สอง

การเมืองวันพีซตอนนี้จะพูดถึง “พลังอำนาจ” (power) ทางการเมืองการปกครองในโลกของวันพีซครับ

เท่าที่ลองประเมินแล้วพบว่าเราสามารถจัด “ขั้วอำนาจ” ในโลกของวันพีซได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ รัฐบาลโลก, โจรสลัด, กองทัพปฏิวัติ

Gorosei

รายละเอียดของแต่ละขั้วอำนาจก็ตามนี้ครับ

1) รัฐบาลโลก

รัฐบาลโลก (World Government) ประกอบด้วยประเทศจำนวนหนึ่งที่เป็นสมาชิกของรัฐบาลโลก โดยมี “สภาแห่งกษัตริย์” (Council of Kings หรือ Reveries) เป็นที่ประชุมของตัวแทนจากประเทศต่างๆ (ซึ่งคอบร้า ราชาแห่งอลาสบาสตาก็เคยเข้าประชุมให้เห็นด้วย)

โมเดลของรัฐบาลโลกเปรียบเสมือน “สหพันธรัฐ” (federation) ที่มี “รัฐ” (state) หลายแห่งมารวมตัวกันอย่างหลวมๆ แต่ละรัฐมีรัฐบาลท้องถิ่นปกครองตัวเอง แต่ภารกิจหลักๆ เช่น การทหาร ก็มอบให้เป็นอำนาจของรัฐบาลกลาง (federal government) ความเป็นปึกแผ่นก็จะไม่เป็นเนื้อเดียวกันมากนัก เหตุผลส่วนหนึ่งก็คงเพราะสภาพทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นเกาะ เดินทางลำบาก ควบคุมยาก

ที่มาของรัฐบาลโลกนั้นเขียนไปแล้วในตอนที่ 2 เรื่องประวัติศาสตร์การเมือง

เป้าหมายของรัฐบาลโลกก็คือการปกครองให้โลกอยู่อย่างมีสันติสุข (world order) และไม่มีขั้วอำนาจอื่นใดมาท้าทายอำนาจของรัฐบาลโลกได้ รัฐบาลโลกถือเป็นรัฐที่มีชนชั้น คือมี “ชนชั้นสูง” ซึ่งเป็นผู้สืบทอดสายเลือดมาจาก 20 กษัตริย์ที่ร่วมก่อตั้งรัฐบาลโลกในอดีต 800 ปีก่อน โดยปัจจุบันถูกเรียกว่า “เผ่ามังกรฟ้า” (World Nobles หรือ Tenryūbito ในภาษาญี่ปุ่น)

การจัดลำดับการปกครองของรัฐบาลโลกที่รับอำนาจมาจากสภาแห่งกษัตริย์ ก็กลายเป็นโครงสร้างทางการบริหารที่แบ่งชั้นดังนี้

ห้าผู้เฒ่า (Gorosei)

เป็น “คณะกรรมการ” ทางการบริหารที่กุมอำนาจสูงสุดของรัฐบาลโลก มีทั้งหมด 5 คนแต่มาถึงตอนนี้เรายังไม่รู้จักชื่อกันสักคน (แต่ที่แน่ๆ คือ อ.โอดะ เอาตัวอย่างคาแรกเตอร์มาจากผู้นำโลกชัวร์ๆ 2 คน คือ คนที่ใส่ชุดแบบอินเดียที่เอามาจากคานธี และคนที่มีรอยปานบนหัว เอามาจากมิคาอิล กอร์บาชอฟ ประธานาธิบดีคนสุดท้ายของโซเวียต)

gorosei-f

รูปแบบการใช้ “คณะกรรมการสูงสุด” คอยปกครองจะคล้ายๆ กับประเทศที่ใช้การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ เช่น โซเวียดในอดีต หรือจีนในปัจจุบัน ที่มีคณะกรรมการโปลิตบูโร (Politburo แปลว่า “คณะกรรมการการเมือง” นะครับ ไม่เกี่ยวอะไรกับตำรวจ) จำนวนหนึ่งคอยปกครองประเทศ มีอำนาจเหนือประธานาธิบดี-นายกรัฐมนตรีของประเทศนั้นๆ

ผู้บัญชาการกองกำลังสูงสุด

คาดว่าถัดจาก 5 ผู้เฒ่าแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลโลกอีกมาก แต่ในสายของ “ทหาร” หรือ “กองกำลังรบ” อำนาจจะถูกรวมอยู่ที่ “ผู้บัญชาการสูงสุด” (Commander-in-Chief หรือจะเรียกว่า “จอมทัพ” ก็ได้)

kong

จอมทัพในเรื่องที่เปิดตัวออกมาแล้วคือ Kong อดีตผู้บัญชาการทหารเรือที่ได้เลื่อนชั้นมาเป็น ผบ.สูงสุด

ในแง่อำนาจแล้ว เขาน่าจะเป็นรองแค่ 5 ผู้เฒ่าเท่านั้น เรายังไม่ค่อยรู้อะไรมากนักเกี่ยวกับตัวของ Kong (ยกเว้นการที่เคยเป็น ผบ. กองเรือมาก่อน) ซึ่งเขาก็น่าจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคตต่อไป

หน่วยงานที่รับบัญชาการจาก ผบ.สส. ที่แน่ๆ มี 3 หน่วยงานคือ

  • ทหารเรือ (Marines)
  • หน่วยสืบราชการลับ (Cipher Pol)
  • เจ็ดเทพโจรสลัด (Shichibukai)

1.1) ทหารเรือ (Marines)

โลกของวันพีซเต็มไปด้วยทะเล ดังนั้นเราจึงเห็นมีทหารแค่เหล่าเดียวคือเหล่าทหารเรือ ซึ่งก็ถือเป็นกองกำลังหลักของรัฐบาลโลกในการดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศในสังกัด

navy

เท่าที่เห็นในเรื่อง ทหารเรือมีอำนาจดูแลพื้นที่ของทหารเรือเองและพื้นที่ท้องทะเลระหว่างเกาะ แต่ถ้าเกาะนั้นมีประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยตั้งอยู่ มีกองทหารของตัวเอง (เช่น อลาบาสตา) ทหารเรือก็ไม่มีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการดูแลพื้นที่ เว้นเสียแต่ว่าได้รับการร้องขอจากประเทศนั้นๆ ให้ช่วยเหลือเท่านั้น

การจัดสายการบังคับบัญชาของทหารเรือ มีผู้บัญชาการทหารเรือ (fleet-admiral) เป็นผู้กุมอำนาจสูงสุดในกองทัพ และมี “พลเอก” (admiral) จำนวน 3 คนคอยช่วยเหลืองาน ผู้กุมอำนาจเหล่านี้สามารถใช้ “บัสเตอร์คอลล์” อำนาจพิเศษทำลายล้างของกองทัพเพื่อถล่มเกาะใดๆ ได้

marine

นอกจากสายบัญชาการหลักของกองทัพเรือ (เช่น พวกของสโมกเกอร์) แล้ว กองทัพเรือก็ยังมีหน่วยพิเศษอย่างห้องแล็บคิดค้นอาวุธใหม่ๆ ของ ดร. Vegapunk (ที่ยังไม่โผล่หน้ามาในเรื่อง) อีกด้วย รายละเอียดของกองทัพเรือไว้ว่ากันในโอกาสหน้า

1.2) หน่วยสืบราชการลับ Cipher Pol

Cipher Pol เป็นหน่วยสืบราชการลับในโลกของวันพีซ แยกเป็นกองกำลังต่างหากไม่เกี่ยวข้องกับทหารเรือ หน้าที่จะคล้ายๆ พวก CIA หรือ KGB ที่เป็นอีกหน่วยงานแยกจากกองทัพ

cp9

ปัจจุบันเรารู้ว่า Cipher Pol มีทั้งหมด 10 หน่วยย่อยคือ CP1-8 (หน่วยปกติ), CP9 (หน่วยพิเศษ) และล่าสุดคือ CP0 (ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัด)

1.3) เจ็ดเทพโจรสลัด (Shichibukai)

เจ็ดเทพโจรสลัดคือ Shichibukai นำโมเดลของ “โจรสลัดรับจ้าง” (privateer) ในโลกความเป็นจริงมาใช้ คำว่าโจรสลัดรับจ้างในที่นี้หมายถึงโจรสลัดที่มีความสัมพันธ์กับรัฐ แต่ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นโจรสลัดอยู่ โดยหน้าที่หลัก (ตามประวัติศาสตร์จริง) ก็คือไล่ปล้นเรือของประเทศศัตรูเพื่อลดทอนกำลังของฝ่ายตรงข้ามลง มีปัญหาอะไรรัฐก็โบ้ยว่าเป็นฝีมือของโจรสลัด ไม่เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นทางการ

shichibukai

ในโลกของวันพีซ เจ็ดเทพโจรสลัดคือโจรสลัดกลุ่มต่างๆ ที่ยอมอยู่ใต้อาณัติของรัฐบาลโลก (เป็นบางส่วน) แลกกับอำนาจที่ได้รับในการปกครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถสร้างเขตอิทธิพลของตัวเองได้ และไม่มีค่าหัวอีกต่อไป (เพราะกลายเป็นโจรสลัดแบบถูกกฎหมายไปแล้ว) แต่สิ่งที่ต้องแลกมาคือรัฐบาลสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำ เช่น สั่งให้ไปรบกับหนวดขาวก็ต้องไปรบ เป็นต้น

เป้าหมายของการใช้งานเจ็ดเทพโจรสลัดของรัฐบาลโลกคงเป็นเพราะว่าพื้นที่ของแกรนด์ไลน์นั้นกว้างขวางมาก จะใช้คนของรัฐบาลโลกเพียงอย่างเดียวก็คงไม่ไหว รัฐบาลโลกจึงต้องยอมแบ่งอำนาจบางส่วนให้กับโจรสลัด (ที่ควบคุมได้) บ้าง แต่ในทางปฏิบัติแล้วเราก็เห็นว่ารัฐบาลโลกคุมเจ็ดเทพโจรสลัดไม่ค่อยได้ ทั้งกรณีคร็อคโคไดล์ไปตั้งองค์กรใต้ดิน Baroqueworks, โมเรียไปตั้งศูนย์วิจัยซอมบี้, โดฟลามิงโกกลายเป็นนายหน้าขายอาวุธใต้ดินให้กับโจรสลัดคนอื่นๆ

1.4) หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลโลก

หน่วยงานพวกนี้อยู่ใต้สังกัดรัฐบาลโลก แต่ยังไม่ชัดว่ารับคำสั่งตรงจากผู้บัญชาการกองทหารสูงสุดหรือไม่นะครับ

  • Enies Lobby เปรียบเสมือนหน่วยตุลาการของรัฐบาลโลก ทำหน้าที่ตัดสินคดีความ
  • Impel Down คุกหลักของรัฐบาล

รายละเอียดของหน่วยงานพวกนี้คงไม่ต้องลงลึก เพราะไม่ได้มีส่วนกับ "พลังอำนาจ" ในโลกโดยตรงอยู่แล้ว ถือเป็นหน่วยงานตามสายการบังคับบัญชาธรรมดา ขอข้ามรายละเอียดไปนะครับ

2) โจรสลัด

“โจรสลัด” เป็นชื่อเรียกรวมๆ ของกองกำลังอิสระที่อยู่ในโลกของวันพีซ โจรสลัดแต่ละกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน มีภารกิจที่แตกต่าง แต่ที่เหมือนกันคือไม่อยู่ใต้อำนาจของรัฐบาลโลก และมีสถานะ “นอกกฎหมาย” ถือเป็นอาชญากรในมุมมองของรัฐบาลโลก บางครั้งก็มี “ค่าหัวนำจับ” ตามระบบของรัฐบาลโลกด้วย

yonko

ในโลกของวันพีซมีโจรสลัดเยอะมาก แต่โจรสลัดที่ตั้งตัวเป็นใหญ่ได้มี 4 กลุ่มที่เรียกกันว่า Yonko หรือที่ภาษาไทยเรียก "สี่จักรพรรดิ" (Four Emperors)

  • กลุ่มโจรสลัดผมแดงของแชงคูส
  • กลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัม
  • กลุ่มโจรสลัดของ Kaido (ยังไม่ปรากฏตัวในเรื่อง)
  • กลุ่มโจรสลัดหนวดดำ ที่มาแทนโจรสลัดหนวดขาวเดิม

พื้นที่ปฏิบัติการของ Yonko อยู่ใน “โลกใหม่” โดย Yonko แต่ละกลุ่มจะทำตัวเป็น “เจ้าพ่อ” หรือ “ขุนศึก” (warlord) แผ่อิทธิพลอำนาจของตัวเองไป “คุ้มครอง” เกาะต่างๆ ของแกรนด์ไลน์

ตัวอย่างที่ชัดเจนในการชิงอิทธิพลเหนือเกาะใดๆ คือเกาะเงือก ที่เดิมทีอยู่ใต้อิทธิพลของโจรสลัดหนวดขาว พอหนวดขาวตายไปก็ย้ายไปอยู่กับบิ๊กมัมแทน

นอกจากกลุ่ม Yonko ที่เป็นโจรสลัด 4 กลุ่มใหญ่ ก็ยังมีโจรสลัดดาวรุ่งมาแรงอีก 9 กลุ่ม (แต่นับได้ 11 คนโดยเรียกว่า Eleven Supernovas) ซึ่งก็หมายถึงกลุ่มของลูฟี่ คิด ลอว์ ฯลฯ ด้วย ถือเป็นกลุ่มโจรสลัดที่มาแรงและกำลังสั่งสมอิทธิพลขึ้นไปท้าทาย Yonko ในอนาคต

3) กองทัพปฏิวัติ

กองทัพปฏิวัติหรือ revolutionary army ยังเปิดเผยข้อมูลออกมาเพียงเล็กน้อย เรารู้หลักๆ แค่ว่าหัวหน้าของกองทัพปฏิวัติคือ มังกี้ ดี ดราก้อน พ่อของลูฟี่, มีฐานอยู่ที่เกาะ Baltigo และกองทัพปฏิวัติเป็นศัตรูกับรัฐบาลโลก

rev-army

เป้าหมายของกองทัพปฏิวัติเท่าที่ทราบคือการยึดประเทศหรือเกาะใดๆ มาอยู่ใต้อำนาจของฝ่ายตนแทนที่จะเป็นของฝ่ายรัฐบาลโลก ส่วนเป้าหมายระยะไกลกว่านั้นก็ยังไม่ชัดเจนว่าทำไปเพื่ออะไร (ซึ่งก็น่าจะเกี่ยวกับอุดมการณ์หรือมรดกตกทอดจาก “อาณาจักรโบราณที่สาบสูญ” เมื่อ 800 ปีก่อน)

ตรงนี้พอทีมของซาโบ เริ่มเข้ามามีบทบาทในเรื่องภาคเดรสโรซา น่าจะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นกว่านี้ครับ

ดุลยภาพแห่งอำนาจ

ในเรื่องเองก็มีการพูดถึง "สามมหาอำนาจ" (Three Great Powers) โดยแบ่งเป็น กองทัพเรือ, เจ็ดเทพโจรสลัด และสี่จักรพรรดิ

ถ้าเราแยกแยะด้วยกรอบด้านขั้วอำนาจข้างต้น จะเห็นว่ารัฐบาลโลกครอบงำ "ขั้วอำนาจ" ได้เกือบ 2 ใน 3 คือ สามารถสั่งการกองทัพเรือได้ 100%, สามารถสั่งการเจ็ดเทพโจรสลัดได้ในระดับหนึ่ง และไม่สามารถสั่งการสี่จักรพรรดิได้เลย ผลก็คือความสงบเรียบร้อยของโลกยังอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลโลกอยู่

power

แต่ความวุ่นวายของโลกในช่วงหลังๆ เราจะเห็นความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลโลกอยู่ไม่น้อย ทั้งในกองทัพเรือเอง (การต่อสู้กันระหว่างอาคาอินุกับอาโอคิยิที่ทำให้กองทัพแตกแยก) และการเปลี่ยนแปลงตัวสมาชิกของเจ็ดเทพโจรสลัดอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลโลกเองเริ่มอำนาจลด และพยายามแก้ปัญหาโดยการดึงโจรสลัดหน้าใหม่ๆ เข้ามาเสริมทัพเป็นเจ็ดเทพโจรสลัดแทนหน้าเดิมๆ

ส่วนดุลยภาพระหว่างฝ่ายรัฐบาลโลกกับฝ่ายโจรสลัดที่นิ่งมานาน ก็สูญสลายไปใน summit war ระหว่างรัฐบาลโลกกับ “หนวดขาว” หนึ่งในสี่ของ Yonko (โดยมีเอซหมัดอัคคีเป็นชนวนขัดแย้ง) ผลคือฝ่าย Yonko สูญสลายไปหนึ่งกอง ส่วนรัฐบาลโลกก็สูญเสียมากมายในส่วนของกองทัพเรือจนต้องปรับกระบวนทัพใหม่ครั้งใหญ่ (ถึงขนาดต้องย้ายกองบัญชาการกองทัพเรือ)

ตอนหน้าจะมาลงรายละเอียดเรื่อง summit war ที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ "การเมือง" ในโลกของวันพีซครับ

Keyword