Blognone Begins

Blognone Begins

ช่วงประมาณเดือนสิงหาคม 2547 ผมเดินลงจากตึกภาควิชาวิศวคอม เกษตร ลงมาที่ตู้ ATM ของไทยพาณิชย์ตามสถานที่ในภาพนี้ เพื่อโอนเงินค่าโดเมนและเซิร์ฟเวอร์ของ Blognone.com ชื่อที่ผ่านการถกเถียงมาก่อนหน้านั้นไม่นานนัก และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเว็บข่าวไอทีเล็กๆ แห่งหนึ่ง

เกือบสิบปีถัดมา วันนี้มีโอกาสได้เดินผ่านตู้ ATM แห่งนี้อีกครั้ง พบว่ามันกลายเป็นเศษซากไปเสียแล้ว จะด้วยเหตุผลอันใดก็ไม่ทราบได้ แต่ไหนเลยเดินผ่านแล้ว ก็ขอถ่ายรูปมาลงบล็อกเป็นการระลึกถึง

ในนิยายกำลังภายในมักมีประโยคว่า "ขุนเขาสายน้ำไม่จีรัง" มันเป็นเช่นนี้เอง

Keyword