ทีวีดิจิตอล - ชั่วโมงทำกิน - Thai PBS

ไปออกรายการ "ชั่วโมงทำกิน" ทาง Thai PBS เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 เรื่องทีวีดิจิตอลครับ (อยู่ช่วงท้ายๆ ในวิดีโอ) [Source](http://program.thaipbs.or.th/newsprogram/article41821.ece?episodeID=)