To Question Conventional Thinking

ประโยคเด็ดกินใจในสัปดาห์นี้มาจากนิสสัน > "Nissan Motor Company's willingness to __question conventional thinking__ and to drive progress – is what sets us apart," said CEO Carlos Ghosn. ต้องอ่านสองข่าวนี้ต่อกัน แล้วจะเข้าใจว่าทำไมผมซาบซึ้ง - [Google เตรียมออกแบบและสร้างรถยนต์ไร้คนขับด้วยตนเองแล้ว](http://www.blognone.com/node/47827) - [Nissan ประกาศแผนวางขายรถยนต์พร้อมระบบขับอัตโนมัติในปี 2020](http://www.blognone.com/node/47953)