Hardware Plus Service

โลกยุค application/content/service ครองเมือง บรรดาผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ที่ไม่มีระบบปฏิบัติการของตัวเอง ก็เริ่มถูกบีบให้ใช้ยุทธศาสตร์ "ฮาร์ดแวร์+บริการ" โดยโบ๋ระบบปฏิบัติการตรงกลางเอาไว้

ตัวอย่างเด่นๆ ที่นึกออก

Nokia

 • Hardware: Lumia เน้นจุดขายกล้อง
 • OS: Windows Phone ไมโครซอฟท์ทำให้
 • Service:
  • แผนที่ Here (ลงแพลตฟอร์มอื่นด้วย)
  • เพลง Nokia Music
  • นำทาง Nokia Drive (ให้ WP ค่ายอื่นใช้ด้วย)

Samsung

 • Hardware: Galaxy ไม่ต้องอธิบาย
 • OS: Android
 • Service:
  • แชท: ChatOn (ครบทุกแพลตฟอร์ม)
  • เพลง: Music Hub

Sony

 • Hardware: Xperia
 • OS: Android
 • Service:
  • เพลง: Music Unlimited (ใช้กับ iOS ได้ด้วย)
  • หนัง: Movie Unlimited (ใช้กับ iOS ได้ด้วย)
  • เกม: PlayStation Mobile (ใช้กับ Android ค่ายอื่นอย่าง HTC ได้ด้วย)

บริการเสริมพวกนี้ตอนแรกมีสถานะเป็น value added จูงใจให้คนมาซื้อฮาร์ดแวร์ของตัวเอง แต่ทำไปสักพัก เกมธุรกิจก็บีบให้ต้องขยายบริการเหล่านี้ให้เป็นธุรกิจเต็มขั้น หากินกับลูกค้าภายนอกแบรนด์ตัวเองให้ได้ด้วย

มองในแง่นี้แล้ว ค่ายเล็กอย่าง LG/HTC/Motorola ยังตามหลัง "พี่เบิ้ม" เหล่านี้

กรอบการวิเคราะห์นี้มองเฉพาะบริษัทที่รากเหง้าเป็น "ฮาร์ดแวร์" และไม่มีระบบปฏิบัติการของตัวเองเท่านั้น (ซึ่ง Apple/RIM จะอยู่นอกการประเมินนี้ แต่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์แบบ vertical integration เหมือนกัน)

นอกจากนี้ยังมีบริษัทอื่นที่รากเหง้าเป็นแบบอื่น แต่ก็มุ่งสู่ vertical integration เหมือนกัน ตัวอย่างที่ชัดมากคือ Amazon ที่เป็นด้านกลับของบริษัทข้างต้น นั่นคือเริ่มจาก "บริการ" แล้วตามด้วย "ระบบปฏิบัติการ" (ขอยืมมา) ก่อนจะปิดเกมด้วย "ฮาร์ดแวร์" ซึ่งบริษัทจีนหลายแห่งก็ตามรอยเดียวกันนี้มา

บริษัทที่เป็นเจ้าของระบบปฏิบัติการเองทั้งไมโครซอฟท์และกูเกิล ก็พยายามสร้าง "ฮาร์ดแวร์" มาเติมเต็มระบบของตัวเองเช่นกัน (Surface/Nexus)