วัดพนมยงค์ ต้นตอนามสกุล "พนมยงค์"

ช่วงนี้อ่านหนังสือเกี่ยวกับปรีดีหลายเล่ม พบว่าต้นกำเนิดของนามสกุล "พนมยงค์" มาจากบรรพบุรุษของปรีดีอาศัยอยู่หน้า "วัดพนมยงค์" ที่อยุธยา พอรัชกาลที่ 6 เริ่มให้คนไทยมีนามสกุล ก็เลยใช้ชื่อเดียวกับวัดมาเป็นชื่อสกุลนั่นเอง

วัดพนมยงค์มีต้นกำเนิดตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยมีแม่นมในวังคนหนึ่งใจบุญ บริจาคที่สร้างวัด คนพื้นถิ่นเลยเรียกชื่อ "วัดพระนมยงค์" ก่อนจะกร่อนมาเป็น "วัดพนมยงค์" ในภายหลัง

ผ่านไปแถวอยุธยาพอดีเลยแวะไปดูหน่อย ตัววัดหาไม่ยาก ดูพิกัดใน Google Maps กันเอง

วัดพนมยงค์เป็นวัดเล็กๆ ไม่ใหญ่มาก และไม่ใช่ tourist destination ครับ แต่ก็มีสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดอยู่บ้างบางอย่าง เช่น พระนอนตั้งแต่สมัยอยุธยา

วัดพนมยงค์

ตัวโบสถ์ก็เล็กๆ ไม่มีอะไรมาก แต่ผมแจ็คพ็อตไปเจอช่างกำลังซ่อมภาพเขียนฝาผนังพอดี เลยถ่ายรูปมาเต็มที่

วัดพนมยงค์

ถือว่าวาดกันสวยทีเดียว สังเกตที่ซ้ายมือของช่างมีหนังสือต้นแบบดูประกอบการวาดด้วย

วัดพนมยงค์

ฝั่งที่วาดเสร็จแล้ว

วัดพนมยงค์

วัดพนมยงค์

วัดพนมยงค์อยู่ติดคลองเล็กๆ สายหนึ่ง (ขออภัยลืมชื่อแล้ว) มีสะพานไม้เดินข้ามไปได้ ฝั่งตรงข้ามเป็นอนุสรณ์สถานของปรีดี พนมยงค์ (เข้าใจว่าเป็นบ้านเดิม) ซึ่งก็ไม่มีอะไรมากนัก เป็นบ้านไม้เล็กๆ สองหลัง (เผอิญไม่ได้ข้ามไปก็เลยมีรูปแค่นี้แหละ)

วัดพนมยงค์