Today

ช่วงหลังๆ ผมหันมาสนใจประวัติศาสตร์ไทยยุคใหม่ (ที่ไม่ได้สอนกันเท่าไรนักในชั้นเรียนภาคบังคับ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม) มาศึกษาช่วงแรกๆ แล้วพบว่ามันโคตรซับซ้อน ตัวละครเยอะ ฝักฝ่ายเยอะ (แถมหักหลังกันไปมา เปลี่ยนฝ่ายกันไปมา) กว่าจะทำความเข้าใจได้ก็ต้องใช้เวลาไม่น้อย จากความเข้าใจของผมเอง เหตุการณ์สำคัญๆ ที่เป็น "จุดเปลี่ยน" จริงๆ ของประเทศ นับจาก 2475 เป็นต้นมา ได้แก่ - 2475 - 2490 - 2500 - 2516/2519 (ต้องคิดรวมสองอันนี้เป็นแพ็คคู่) - 2535 - 2549 มานั่งคิดๆ ดูแล้ว วันนี้ของปี 2553 ก็น่าจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ list นี้ได้อย่างไม่มีข้อกังขาอะไรเช่นกัน (อีก 50 ปีข้างหน้า ถ้ามองย้อนกลับมา มันอาจสำคัญกว่า 2475 ด้วยซ้ำในบางมิติ)