Digital Life

ช่วงหลังๆ มานี้ ผมพบว่าเห็นคำศัพท์เหล่านี้มากขึ้นในสื่อกระแสหลัก เช่น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ - Share - Like - Post - Checkin - Comment คำศัพท์เหล่านี้เป็นคำกริยา ไม่ได้เป็นชื่อเฉพาะของบริการหรือผลิตภัณฑ์ (แน่นอนว่าเรามีคนกลุ่มใหญ่ที่พูดถึง Instagram, Path, Foursquare กันเป็นเรื่องปกตินะครับ) ซึ่งมันน่าจะแสดงให้เห็นว่า วิถีชีวิตแบบดิจิทัล มันเริ่มแทรกตัวเข้ามาอยู่ใน way of life ของคนทั่วๆ ไปในสังคมบ้างแล้ว (ดีกรีความเข้มข้นคงต่างกันไปตามแต่ละสื่อที่ปรากฏ เช่น วิทยุใน กทม. อาจพูดถึง "แชร์" เยอะกว่าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เป็นต้น) คำศัพท์เหล่านี้เป็นยอดของภูเขาน้ำแข็ง เพราะมันคือ "สิ่งที่คนกระทำเสมอ" > บน "ผลิตภัณฑ์ยอดนิยม" > ที่ต้อง "ใช้อินเทอร์เน็ต" อาการเหล่านี้น่าจะแปรผันตรงกับอัตราการใช้อินเทอร์เน็ต (ทั้งแบบดั้งเดิมและผ่านสมาร์ทโฟน) ของคนไทย มันอาจแปลได้ว่าอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นผ่านจุด threshold ที่จะสร้างอิมแพคต่อสังคมได้แล้ว?