Economics Policy

ช่วงหลังๆ รัฐบาลมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจด้านนโยบายเศรษฐกิจหลายประการ ก็ขอแสดงความเห็นรวมๆ ไว้ ณ ที่นี้ ทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับ หนี้กองทุนฟื้นฟูฯ - ผมเห็นว่า หนี้กองทุนฟื้นฟูฯ ควรโอนกลับไปให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งหมด เพราะเป็นหนี้ที่มีจุดริเริ่มมาจากนโยบายที่ผิดพลาดของ ธปท. ในขณะนั้น และปัจจุบัน ธปท. เองก็มีเงินมากพอสำหรับใช้หนี้ (เพียงแต่อยู่คนละบัญชีกัน) แต่กลับโบ้ยภาระนี้มาให้ ก.คลัง นานนับสิบปี แทนที่จะเอาเงินมาพัฒนาประเทศกลับต้องเอาเงินไปจ่ายดอกเบี้ยแทน - ผมไม่เห็นด้วยกับการโอนภาระหนี้มายังธนาคารพาณิชย์ เพราะสุดท้ายภาระจะตกมาอยู่ที่ผู้บริโภคอยู่ดี หนี้สาธารณะ - หนี้สาธารณะยิ่งน้อยยิ่งดี แต่การไม่มีหนี้เลยเป็นเรื่องของความฝัน สุดท้ายแล้วเราต้องกู้เงิน (ไม่ว่าจะจากที่ไหน) มาลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่เก่าล้าสมัย ไม่ได้ทำอะไรมานาน - หนี้ของใครควรเป็นของคนนั้น ดังนั้นหนี้ของ ปตท. หรือการบินไทย ก็ควรเป็นองค์กรเหล่านั้นรับผิดชอบเอง การขายหุ้นรัฐวิสาหกิจ - ผมเห็นด้วยกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกประเภท ด้วยเหตุผลด้านความสามารถในการแข่งขัน และเป็นการตีกรอบให้รัฐวิสาหกิจมีเจ้านายเป็นตัวเป็นตนคือผู้ถือหุ้น (จากเดิมที่เป็นเงินหลวงใช้จ่ายยังไงก็ได้) - การขายหุ้นรัฐวิสาหกิจจาก ก.คลัง ให้กับกองทุนวายุภักษ์ เป็นเทคนิคทางบัญชีที่ช่วยให้หนี้สาธารณะลดลง แต่ผลดีทางอ้อมก็อย่างที่เขียนไปในข้อที่แล้ว (พูดง่ายๆ ว่าปัจจัยผลักดันเป็นอย่างอื่น) นอกจากนี้ ตัวรัฐวิสาหกิจเองคือ การบินไทย ก็ไม่ได้อยากเป็นรัฐวิสาหกิจเพราะไม่คล่องตัวในการทำงาน - สรุปคือผมเห็นด้วยกับการขายหุ้นให้กองทุนวายุภักษ์ แต่ด้วยเหตุผลเรื่องการแข่งขันของรัฐวิสาหกิจเป็นหลัก ไม่ใช่เหตุผลเรื่องการลดหนี้สาธารณะเป็นหลัก ราคาพลังงาน - ควรจะลอยตัวทั้งหมด สะท้อนต้นทุนจริง ไม่บิดเบือนโครงสร้างตลาด (แต่ในทางปฏิบัติคงต้องค่อยๆ ลอยตัวไปทีละส่วน) - นอกจากราคาฐานควรจะลอยตัวแล้ว ควรจะเก็บเงินเพิ่มอีกส่วนหนึ่งเข้ากองทุนน้ำมันด้วยซ้ำ แล้วนำเงินส่วนนี้ไปลงทุนในสาธารณูปโภคระบบราง เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน logistics ของประเทศในระยะยาว ราคาข้าว - จากที่ศึกษามาและเคยทำงานกับ TDRI มาบ้าง ผมเห็นด้วยกับนโยบายประกันรายได้เกษตรกร (ที่พรรคประชาธิปัตย์ใช้) มากกว่านโยบายจำนำข้าว (ที่พรรคเพื่อไทยใช้) ด้วยเหตุผลว่าเป็นการตัด process ของคนกลาง (ในที่นี้คือโรงสี) เพื่อป้องกันการทุจริต - อย่างไรก็ตาม นโยบายประกันรายได้เกษตรกรก็มีปัญหาของตัวมันเอง เช่น ขาดแรงจูงใจทำให้ข้าวคุณภาพต่ำลง แต่พิจารณาแล้ว ผลเสียน้อยกว่านโยบายจำนำข้าว ทวาย - สนับสนุนเต็มที่ เพราะนี่เป็น new growth engine ที่บ้านเราขาดแคลนมานาน เพียงแต่ต้องใช้ประโยชน์ของมันอย่างฉลาด และการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ๆ ในยุคนี้ก็ต้องแคร์ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม-สังคม มากขึ้นมากด้วย
Keyword