The Origin of Things

สิ่งที่น่าสนใจมากอีกเรื่องหนึ่งของเหตุการณ์น้ำท่วมรอบนี้ ก็คือ supply chain อันแสนซับซ้อนของประเทศไทย ที่เกี่ยวกระหวัดรัดร้อยกับสายการผลิตของโลกเสียด้วย

เราได้รู้ว่า

แน่นอนว่าความขาดแคลนของสินค้ามีเหตุปัจจัยหลายประการ ทั้งการกักตุนสินค้า อุปสงค์-อุปทาน เครือข่ายลอจิสติกส์ที่อาจถูกตัดขาด สภาพพื้นที่และภูมิศาสตร์ (เช่น ต่างจังหวัดอาจมีของสดเหลือเฟือ แต่น้ำดื่มก็ขาดตลาดเพราะโรงงานเดียวกัน)

ที่เขียนมาตั้งยาวนี้เพื่อจะบอกว่า อาจถึงเวลาที่เราต้องมีฐานข้อมูลของสินค้า-บริการทุกๆ อย่างในประเทศไทย แล้วดูว่า "ต้นทาง" หรือ origin ของมันมาจากไหน มีเส้นทางการผลิต การหาวัตถุดิบ การขนส่งสินค้าอย่างไรบ้าง นำเข้า-ส่งออกมากน้อยแค่ไหน ต้องการวัตถุดิบจากนอกประเทศหรือไม่ ฯลฯ เพื่อนำไปประเมินได้ว่า ถ้าเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์พิเศษลักษณะเดียวกันนี้ เราจะสามารถจัดการ supply chain ของประเทศได้มากน้อยแค่ไหน

ผมเข้าใจว่าฐานข้อมูลเหล่านี้ที่สมบูรณ์พร้อม ครอบคลุมสินค้าหลายๆ อย่างน่าจะยังไม่มี (พวก 7-11 หรือโมเดิร์นเทรดอาจจะมีเยอะหน่อย แต่ไม่ใช่ทั้งหมด) และหลายอย่างก็เป็นความรู้ที่เก็บอยู่เฉพาะในอุตสาหกรรมเท่านั้น คนนอกไม่มีทางรู้ได้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไร

ที่นึกออกตอนนี้ก็เห็นจะมีแค่รายการอย่าง "กบนอกกะลา" ที่ตามไปดูสินค้าหรือของใช้บางอย่างว่าเส้นทางชีวิตของมันเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งเราต้องการข้อมูลลักษณะนี้แหละ แต่ในเบื้องต้นอาจจะต้องครอบคลุมสินค้าพื้นฐานสัก 100 อย่าง และขยายให้มากขึ้นในอนาคตต่อไป

สิ่งที่ยังนึกไม่ออกคือ ฐานข้อมูลลักษณะนี้จะมีศักยภาพทางธุรกิจหรือไม่ ถ้ามี โอกาสการสร้างมันด้วยกระบวนการภาคเอกชนก็คงมีเยอะขึ้น แต่ถ้าไม่มี ก็คงต้องหา funding จากภาครัฐหรือ NGO ซึ่งอาจจะยุ่งยากกว่าและไม่ยั่งยืนเท่า