Liberal vs Conservative

เมื่อวานได้ดูรายการ Intelligence ของ Voice TV โดยบังเอิญ เค้าเชิญคนมาคุยเรื่อง "สรรพนาม" ของ "นายกปู" ที่เป็นประเด็นอยู่ช่วงหนึ่ง

ความน่าสนใจคือการเชิญ "คำ ผกา" มาในฐานะตัวแทนความคิดฝั่งเสรีนิยม (liberal) และ ศ.กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิตย มาในฐานะฝ่ายอนุรักษ์นิยม (conservative)

เทปนี้เป็นรายการ Intelligence ที่เถียงกันมันส์หยดมาก (ถ้าตบกันได้คงตบกันไปแล้ว) แต่ถ้ามองให้ทะลุเรื่องลีลาการเถียง (ผมก็ยอมรับว่าคำ ผกา เธอกวนตีนเหลือเกิน) นี่คือการปะทะทางความคิดของแนวคิดแบบเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยม ในประเด็นที่ไม่ใช่การเมืองระดับชาติ (ถึงแม้จะมีประเด็นมาจากสรรพนามของนายกฯ ก็ตาม) แต่เป็นประเด็นเรื่องสังคม สิทธิ และปรัชญาระดับพื้นฐานว่า "ตกลงคนเท่าเทียมกันหรือไม่อย่างไร"

การเกิดขึ้นของวิวาทะลักษณะนี้ถือว่าน่าสนใจ มันแสดงให้เห็นว่าเราเริ่มขยายวงจากการถกเถียงกันเรื่องการเมือง (ที่เป็น national politics) มาสู่ "แนวความคิด" ในเรื่องอื่นๆ กันบ้างแล้ว

ต้นฉบับจาก Voice TV