Peace Process

อ่านสไลด์ "การวิเคราะห์และแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง" (Conflict Analysis & Transformation) ของคุณชาญชัย ชัยสุขโกศล จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปกติแล้วพอพูดถึง "สันติวิธี" คนมักนึกถึงการเจรจา ยอมๆ ประนีประนอม แบบไม่มีอะไรมาก (ผมก็เหมือนกัน) แต่เอาจริงในเชิงวิชาการ มีแก่นของเนื้อหาอยู่ภายใน

สไลด์นี้รวมคอนเซปต์ของ "สันติวิธี" ในเชิงวิชาการเอาไว้ให้ เหมาะแก่ผู้เริ่มต้นแบบชาวเราครับ คัดสไลด์หลักๆ มาให้ดูบางส่วน เรียกแขก

Keyword