Election Statistics

สถิติของ siamintelligence.com ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม (คืนหลังเลือกตั้ง)

เหตุผลสำคัญก็เป็นเพราะกูเกิลมาช่วยเราโดยไม่ได้คาดหวัง (ฟลุคจริงๆ)

ที่เหลือก็ดูกันเองตามสะดวก

ไม่รู้ชีวิตนี้จะทำได้อีกหรือเปล่า จดเก็บไว้เป็นที่ระลึกสักหน่อย