วิกฤตอียิปต์: ผลกระทบต่อตะวันออกกลางและไทย

โปรโมทงานตัวเองหน่อย (แม้จะโดนข่าวกัมพูชากลบไปหมดแล้วก็ตาม) __รายการเสวนาโต๊ะกลม “วิกฤตอียิปต์ : ผลกระทบต่อตะวันออกกลางและไทย”__ * จัดโดยศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Siam Intelligence Unit * วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.30 – 12.00 น. * ณ ห้องประชุมจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก – รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย * [กำหนดการ](http://www.siamintelligence.com/egypt-seminar/) ความเจ๋งของงานนี้คือ ศูนย์มุสลิมศึกษาเชิญ "นักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์" มาเล่าสถานการณ์ให้ฟังได้