Related Stories on Front Page

ช่วงหลังนี้คุยกับ @warong และ @imenn ถึงการออกแบบหน้าแรกของเว็บข่าวเยอะมาก วันนี้เปิด Economist.com ก็พบตัวอย่างที่น่าสนใจ คือจะนำบทความเก่าที่เกี่ยวข้องกับ headline มาแสดงในหน้าแรกด้วย

เนื่องจากเป็นบทความเก่าที่เอามาแสดงอีกครั้ง การระบุวันที่ลงก็เลยสมเหตุสมผล

เราไม่ค่อยเจอการนำเสนอลักษณะนี้มากนัก แม้ว่าจะเห็น related story บ่อยในรูปของบล็อก แต่ก็มักจะแสดงในหน้า node/item ไม่ได้แสดงบนหน้าแรกแบบนี้

คำถามก็คือ การแสดง relate story แบบนี้เหมาะสมแค่ไหนสำหรับเนื้อหาเชิงสกู๊ป (บทความหลายชิ้นรวมกันเป็นชุด ใต้ธีมเดียวกัน) และเราต้องมีเนื้อหาเก่ามากแค่ไหน ถึงจะทำแบบนี้ได้?