สถาบันกษัตริย์-รัฐธรรมนูญ-ประชาธิปไตย E-Book

คราวก่อนทำ หนังสือ Think Tank เวอร์ชัน e-book สำหรับ Kindle เลยได้วิชา

ล่าสุดประชาไทเอาเทปงานสัมมนา สถาบันกษัตริย์-รัฐธรรมนูญ-ประชาธิปไตย ที่จัดโดยคณะนิติราษฎร์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2553 มาถอดเทปเป็นบทความ 4 ตอน

เนื่องจากบทความรวมๆ กันแล้วยาวมาก เลยเอามารวมเป็นก้อนเดียว และทำเป็น PDF เพื่ออ่านใน Kindle

คุยกับทางประชาไทแล้ว เผยแพร่ได้ไม่มีปัญหา ก็เอามาแจกให้มิตรรักแฟนเพลงกันตรงนี้ก่อน ก่อนจะส่งให้ทางประชาไทและนิติราษฎร์เอาไปแจกต่อไป ลิงก์สำหรับดาวน์โหลด

ภาพตัวอย่างผลงาน

สถาบันกษัตริย์-รัฐธรรมนูญ-ประชาธิปไตย

สถาบันกษัตริย์-รัฐธรรมนูญ-ประชาธิปไตย

สถาบันกษัตริย์-รัฐธรรมนูญ-ประชาธิปไตย

สถาบันกษัตริย์-รัฐธรรมนูญ-ประชาธิปไตย