สถาบันกษัตริย์-รัฐธรรมนูญ-ประชาธิปไตย E-Book

คราวก่อนทำ [หนังสือ Think Tank เวอร์ชัน e-book สำหรับ Kindle](http://www.isriya.com/node/3386/think-tank-kindle-edition) เลยได้วิชา ล่าสุดประชาไทเอาเทปงานสัมมนา [สถาบันกษัตริย์-รัฐธรรมนูญ-ประชาธิปไตย](http://www.enlightened-jurists.com/page/175/Monarchy-Constitution-and-Democracy.html) ที่จัดโดยคณะนิติราษฎร์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2553 มาถอดเทปเป็นบทความ 4 ตอน - [ณัฐพล ใจจริง](http://prachatai3.info/journal/2010/12/32251) - [สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ](http://prachatai3.info/journal/2010/12/32265) - [สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล](http://prachatai3.info/journal/2010/12/32310) - [วรเจตน์ ภาคีรัตน์](http://prachatai3.info/journal/2010/12/32325) เนื่องจากบทความรวมๆ กันแล้วยาวมาก เลยเอามารวมเป็นก้อนเดียว และทำเป็น PDF เพื่ออ่านใน Kindle คุยกับทางประชาไทแล้ว เผยแพร่ได้ไม่มีปัญหา ก็เอามาแจกให้มิตรรักแฟนเพลงกันตรงนี้ก่อน ก่อนจะส่งให้ทางประชาไทและนิติราษฎร์เอาไปแจกต่อไป ลิงก์สำหรับดาวน์โหลด - [สำหรับ Kindle](http://rapidshare.com/#!download|962|438511706|Nitirat-10-Dec-2010-Kindle.zip|295.983) (ใช้กับ Sony Reader ได้ด้วย) ([ลิงก์สำรอง](http://hotfile.com/dl/135845001/05e936b/Nitirat-10-Dec-2010-Kindle.zip.html)) - [สำหรับ Kindle DX](http://rapidshare.com/#!download|896|438511719|Nitirat-10-Dec-2010-Kindle-DX.zip|254.576) ([ลิงก์สำรอง](http://hotfile.com/dl/135845064/a906ad6/Nitirat-10-Dec-2010-Kindle-DX.zip.html)) - [ไฟล์ต้นฉบับ ODT](http://rapidshare.com/#!download|465|438511787|nitirat-10-dec.odt|75.79) ([ลิงก์สำรอง](http://hotfile.com/dl/135845076/d73b1b2/nitirat-10-dec.odt.html)) ภาพตัวอย่างผลงาน