Why People Become Zealot?

ตอบไว้ใน Facebook ของคุณ bow_der_kleine เรื่อง "สาวกจาวา" อ่านแล้วรู้สึกเข้าท่าดี เอามาแปะไว้แล้วกัน ปรับปรุงจากเดิมเล็กน้อย

ผมพยายามหาคำอธิบายที่เป็นวิชาการหน่อยๆ อาการ "สาวก" จะไม่เกิดกับผลิตภัณฑ์ mass เช่น คนใช้ windows หรือคนเขียน VB

และมักจะเกิดกับผลิตภัณฑ์ที่เคย leap ahead ของยุคสมัยช่วงใดช่วงหนึ่ง เช่น iPhone รุ่นแรก (ซึ่งผมยอมรับว่ามัน leap ahead จริงๆ) หรือ Mac OS X ช่วงที่ออกมาในยุค XP/Vista (ซึ่งผมย้ายไปใช้กับเขาด้วยนะ หุหุ) กรณีของ Java ก็คือ leap ahead ในยุคที่มีแต่ C++ ยังไม่มี managed code

พอมี 2 ปัจจัยคือ ไม่โหล (จากไม่ mass) และ ดี (จาก leap ahead) มันจะเกิดอาการ "เหลิง" ว่า "กูฉลาดกว่าคนทั่วไป เลือกของได้เก่งกว่าตลาด"

วิธีคิดแบบนี้ส่งผลให้เกิดอาการสาวกในที่สุด เพราะการที่ผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีจุดอ่อน มีจุดบกพร่อง มันหมายถึงว่า "กูโง่" ด้วย (ซึ่งเป็นอาการที่ยอมรับไม่ได้สุดๆ เพราะขัดกับอัตตาของตน)

สังเกตว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำได้แบบเดียวกันเด๊ะๆ แต่ไม่ใช่คนแรก จะไม่มีสาวกเด่นชัด เช่น Windows 7 (ซึ่งในสายตาผม ตีเสมอ Mac OS X) หรือ .NET (ซึ่งก็คือ managed code platform อีกตัว) สาเหตุคงเป็นเพราะ "การเลียนแบบ" มันไม่คูลนั่นเอง (ผมไม่เคยเจอคนที่บอกว่า Android คูลเลยนะ ส่วนมากใช้ไปด่าไปแต่ก็ใช้)

นอกจากนี้ยังมีเรื่อง "พิธีกรรม" ที่ผมยังคิดไม่แตกนัก แต่สมมติฐานคร่าวๆ คือ "การออกมาปกป้อง" (ด่ากลับพวกมาด่า) มีคุณค่ากว่า "การเชิดชู" (ชมอย่างเดียว) มันคงแสดงให้เห็นว่า "กูเป็นสาวกที่ดีกว่าสาวกคนอื่น" (มีแข่งกันเองเป็นการภายในเสียด้วย) อันนี้เดาว่าเอาทฤษฎีของสงครามครูเสดมาใช้จับได้นะครับ (ชาตินี้ไปร่วมรบ แสดง contribution มากกว่าชาติที่บริจาคเงินเฉยๆ อะไรทำนองนี้)

หมายเหตุ: คำอธิบายนี้ไม่ universal เพราะใช้ไม่ได้กับพวกสาวกขายตรง อันนั้นเกิดจากมีผลประโยชน์เป็นตัวเงินแอบแฝง

Submitted bymarkpeakneton Sun, 10/24/2010 - 19:29