Engadget Founder on Acquisition

ต่อจาก Why We Sold TechCrunch ก็ไปเจอบทสัมภาษณ์ของ Peter Rojas ผู้ก่อตั้ง Engadget มาย้อนอดีตถึงประสบการณ์ที่โดน AOL ซื้อกิจการ

Rojas บอกว่าข้อดีของการถูกซื้อคือ 1) มีเงินจ่ายทีมงานอย่างสมน้ำสมเนื้อสักที 2) มีเงินไปซื้อเซิร์ฟเวอร์เพิ่ม และ AOL ไม่ได้มายุ่งอะไรกับกองบรรณาธิการของ Engadget

Rojas ลาออกจาก Engadget/AOL เพราะตอนนั้น AOL อยู่ในสภาพย่ำแย่ เขาบอกว่าถ้าตอนนั้น AOL มีซีอีโอคนปัจจุบัน (หมายถึง Tim Armstrong) เขาอาจจะอยู่ต่อ

ตอนนี้ Rojas ไปทำเว็บใหม่ gdgt ซึ่งเขาบอกว่ามีความสุขดี และชอบบรรยากาศของ startup มากกว่า