Engadget Founder on Acquisition

ต่อจาก [Why We Sold TechCrunch](http://www.isriya.com/node/3332/why-we-sold-techcrunch) ก็ไปเจอ[บทสัมภาษณ์ของ Peter Rojas](http://www.theatlantic.com/technology/archive/2010/09/engadgets-founder-on-techcrunch-under-aol/63730/) ผู้ก่อตั้ง Engadget มาย้อนอดีตถึงประสบการณ์ที่โดน AOL ซื้อกิจการ Rojas บอกว่าข้อดีของการถูกซื้อคือ 1) มีเงินจ่ายทีมงานอย่างสมน้ำสมเนื้อสักที 2) มีเงินไปซื้อเซิร์ฟเวอร์เพิ่ม และ AOL ไม่ได้มายุ่งอะไรกับกองบรรณาธิการของ Engadget Rojas ลาออกจาก Engadget/AOL เพราะตอนนั้น AOL อยู่ในสภาพย่ำแย่ เขาบอกว่าถ้าตอนนั้น AOL มีซีอีโอคนปัจจุบัน (หมายถึง Tim Armstrong) เขาอาจจะอยู่ต่อ ตอนนี้ Rojas ไปทำเว็บใหม่ gdgt ซึ่งเขาบอกว่ามีความสุขดี และชอบบรรยากาศของ startup มากกว่า