โอบามา ออกไป!

เมื่อโอบามา โดนกล่าวหาว่า "เป็นมุสลิม" "ไม่รักพระเจ้า" และ "เกลียดชังคนผิวขาว" โดยสื่อใหญ่ฝ่ายขวาหัวรุนแรง และได้รับแรงสนับสนุนจากฝ่ายอนุรักษ์นิยม

ฟังแล้วมันคุ้นๆ ไปหมด

Voice TV