Viktor Bout

ไม่ค่อยได้ตามเรื่องวิคเตอร์ บูธ ฟังที่หม่อมปลื้มสรุปมาให้ฟังก็ดีเหมือนกัน (ส่วนของบูธมีเฉพาะ 8 นาทีแรก)

จาก Voice TV