Bangkok We're Coming!

watch out Bangkok

ผมสนับสนุนแนวทาง "ตั้งพรรคการเมือง" ของพันธมิตรฯ มาโดยตลอด และขออวยพรให้พรรคการเมืองใหม่ประสบความสำเร็จกับ "การเลือกตั้งครั้งแรก" ครับ