ศาสนาของคำผกา

คำ ผกา เป็นคอลัมนิสต์ปากคอเราะร้าย
เธอยืนยันว่า
เธอเป็นคนที่ไม่มีสำนึกเกี่ยวกับเรื่อง "ธรรมะ" "จิตวิญญาณ" "ภายใน" อะไรเลยแม้แต่นิดเดียว
เธอมี passion กับการด่าและการวิพากษ์
ชวนคนคุยเรื่องกินกับปี้
แรงขับเคลื่อนในชีวิตของเธอ คือ ราคะ โทสะ โมหะ
อยากทำอะไรเธอก็ทำ
ภายใต้การเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และกติกาการต่อรองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมทางสังคม
สิ่งที่เธอแสดงให้เห็นอย่างเปิดเผย ก็คือ...
ชีวิตคนคนหนึ่ง มีอิสรภาพและศักยภาพที่จะเติบโต เรียนรู้ รื่นรมย์ และมีคุณค่าได้ท่ามกลางสิ่งเหล่านั้น
อย่างที่ไม่ต้องรู้สึกผิด และไม่จำเป็นต้องรู้ว่า "ธรรมะ" หรือ "จิตวิญญาณ" คืออะไร

ผมว่าพวกศาสนาจัดๆ มาเจอแบบนี้ก็คงทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะ อย่างเก่งคงได้แต่ด่าแค่ว่า "ไอ้พวกไม่มีจิตวิญญาณ"

จาก Tilopa House: ศาสนาของคำผกา (๑) : ความดีเป็นเรื่องอัตวิสัย