Map of Pacific Theatre

ปัญหาใหญ่มากของคนอ่าน Zipang คือไม่รู้ว่าเกาะอะไรมันอยู่ตรงไหนกันแน่

เรื่องนี้ Wikipedia ช่วยได้ แผนที่ Pacific Area - The Imperial Powers 1939 แสดงเขตแดนของมหาอำนาจก่อนสงครามจะเริ่มต้น

ภาพนี้ตัดมาเฉพาะแปซิฟิกตอนกลาง เพื่อโฟกัสเฉพาะสถานที่สำคัญๆ ในเรื่อง ครอบคลุม Midway, Saipan, Guam, Mariana, Palau, Solomon ส่วน Guadalcanal ผมพิมพ์เพิ่มเข้าไป อยู่ตรงกลาง-ล่าง เหนือคำว่า Coral Sea

ภาพเต็มเป็น SVG ไปซูมดูกันให้พอใจตามลิงก์ข้างต้น นี่คือตัวอย่างแรกของ SVG ที่ผมเห็นประโยชน์จริงจัง