iBook in the Dark

รูปแบบนี้เรียก silhoutte ได้รึเปล่าไม่รู้ เผอิญจะออกจากห้องไปอาบน้ำ หันกลับมาดูสวยดีเลยถ่ายเก็บไว้
Submitted bymarkpeakneton Tue, 05/17/2005 - 23:26

มุมซ้ายบนยังกะหน้าเอเลี่ยนเลย สงสัยเป็นภาพถ่ายวิญญาณ (จริงๆ แล้วมันคือโคมไฟนะ)

Submitted bymarkpeakneton Wed, 05/18/2005 - 19:40

มันเด่นตรงไฟนี่ล่ะ เมื่อก่อนห้องแล็บมีกระจก ก็วางโชว์ข่มชาวบ้านมันซะเลย