Unbox: Samsung Galaxy S

ไปเป็นพิธีกรจำเป็นรายการ แกะกล่อง คู่กับ @dominixz เมื่อหลายสัปดาห์ก่อน (จนลืมไปแล้ว) ล่าสุดรายการออนไลน์แล้ว เอามาลงไว้เป็นที่ระลึก

ป.ล. ยังมีอีกตอนคือ HTC Desire