Where is the Comment?

ช่วงนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นยุค "Write Once, Comment Anywhere"

ผมเขียนบล็อกหนึ่งที ผมจะได้รับคอมเมนต์ (ในที่นี้หมายถึง เสียงตอบรับต่อบล็อกอันนั้น) จาก

  1. ช่องคอมเมนต์ภายในบล็อก (Drupal, WordPress, Blogger, Exteen)
  2. ช่องคอมเมนต์ของ Facebook (รวม Like ของ Facebook)
  3. Tweet ตอบใน Twitter (รวม RT)
  4. คอมเมนต์ใน Google Reader (รวม Like/Share ของ Google Reader)
  5. คอมเมนต์ใน Google Buzz (ผูกกับ Google Reader แต่จำนวนคอมเมนต์เพิ่มขึ้นมาก ตาม social graph)

จริงๆ ก็มีจุดอื่นที่เป็นไปได้อีกมาก เช่น Digg/Delicious แต่หลักๆ คงเป็นแค่ 5 จุดข้างต้น

คำถาม

  • ผมอยากให้คอมเมนต์ปรากฎอยู่ที่ไหน? คำตอบเป็นได้ทั้งจุดใดจุดหนึ่งเพียงที่เดียว หรือ ที่ไหนก็ได้ขอเยอะเป็นพอ
  • เรามีกรรมวิธีอะไรหรือไม่ ที่จะช่วยให้การติดตามคอมเมนต์ในเรื่องๆ เดียว จากทั้ง 5 จุดได้ง่ายขึ้น?