Where is Kunlun?

ใน มหากาพย์ภูผามหานที ภาควีรกรรมผู้กล้า เล่ม 7 เหลียงเซียวเดินทางมาถึงภูเขาคุนหลุน (หรือคุนลุ้น) ซึ่งเป็นภูเขาชื่อเดียวกับชื่อเรื่อง ถ้าติดตามนิยายหรือหนังจีนมาบ้าง จะคุ้นกับชื่อคุนหลุนอยู่บ่อยๆ

ปัญหาคือคุนหลุนอยู่ตรงไหน?

ในนิยายบอกแค่ว่าเหลียงเซียวเดินทางขึ้นเหนือไปเรื่อยๆ ไม่มีพิกัดให้เห็นชัดเจน คนจีนเค้าคงเรียนกันหมดแล้วในชั้นประถม คนไทยอย่างเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่ม ง่ายที่สุดคือเปิด Wikipedia โชคร้ายที่หน้าของคุนหลุนใน Wikipedia ไม่ค่อยละเอียดนัก แต่ข้อมูลที่มีบอกว่า มันอยู่ในมณฑลซินเจียง ซึ่งอยู่สุดขอบด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

อย่างไรก็ตาม คุนหลุนไม่ได้เป็นพรมแดนของจีนกับประเทศอื่นๆ ทางด้านนั้น แต่อยู่คั่นกลางระหว่างมณฑลซินเจียงกับทิเบต ซึ่งอยู่ด้านใต้ของซินเจียง

คนไทยนั้นรู้จักภูเขาอัลไต ที่อยู่ในมองโกเลียกันเสียมากกว่า (ต้องขอบคุณกรมพระยาดำรงราชานุภาพ) ถ้าให้เรียงลำดับภูมิประเทศบริเวณตะวันตกของจีน-เอเชียกลาง จากเหนือลงใต้ จะเป็นดังนี้

  • เทือกเขาอัลไต
  • เทือกเขาเทียนซาน (Tian Shan)
  • ทะเลทรายทาคลามาคาน (Taklamakan)
  • เทือกเขาคุนหลุน
  • ทีราบสูงทิเบต
  • เทือกเขาหิมาลัย

ภาพจาก Central Asia Travel

ภาพจาก Wikipedia

ภาพจาก Wikipedia ใส่ตัวหนังสือเพิ่มเล็กน้อย

ไหนๆ สนใจเรื่องภูเขาแล้ว เลยค้นต่อจนไปเจอกับแผนที่แสดงความสูงของประเทศจีน ดูแล้วเข้าใจง่ายดี คุนหลุนหลบอยู่หลังแผ่นที่เขียนว่า Tibetan Plateau

ภาพจาก Visibleholism