The Future of MySQL

บทความจาก The Register [Will Oracle kill MySQL? Who cares?](http://www.theregister.co.uk/2009/04/27/dziuba_sunacle/) แบบสรุปๆ ก็คือ Oracle มีประวัติที่ไม่ค่อยดีนักกับโอเพนซอร์ส (ซื้อไปดอง) ดังนั้นก็คาดเดาอนาคตได้ว่า MySQL ก็คงประมาณๆ กัน แต่ว่า MySQL เองกลับมีปัญหาภายในที่ดูจะร้ายแรงกว่าโดน Oracle ซื้อเสียอีก เป็นปัญหาคนใน-คนนอกโครงการไม่กินเส้นกัน จนต้องมีโครงการ [OurDelta](http://ourdelta.org/) ซึ่งเสมือนเป็น fork กลายๆ คือรับแพตช์จากภายนอกมาแล้วออกไบนารีแยกเองต่างหาก (คล้ายๆ กับ [Go-OO](http://go-oo.org/) ของ Novell - ดูซันจะมีปัญหาทำนองนี้เยอะแฮะ) นอกจากนี้ก็มีปัญหาเรื่องอัตราการพัฒนาที่ไปได้ช้า จนเริ่มมี fork สำหรับงานด้าน scalability แล้ว คือ [Drizzle][1] ผมคิดว่าต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วง worst case scenario ของวงการฐานข้อมูลแบบโอเพนซอร์ส คือ * MySQL เองก็มีปัญหาภายใน + Oracle ไม่ทำอะไรมากนัก ไม่สนับสนุนออกนอกหน้าแต่ก็ไม่ปล่อยให้ตาย * fork ก็ยังพัฒนาตัวเองขึ้นมาแทนที่ได้ไม่สำเร็จ (ลองดูตัวอย่างของ Compiz/Beryl ที่ Beryl พัฒนาได้เร็วกว่าจน Compiz ต้องยอมกลับมารวม) * ทางเลือกอย่าง PostgreSQL ก็ยังไม่ได้รับความนิยมเท่า สรุป: กราบ Larry Ellison งามๆ หนึ่งที [1]:http://en.wikipedia.org/wiki/Drizzle_(database_server)