Visualization: Radar Chart

วันนี้หาข้อมูลสำหรับเขียนเรื่อง Second Life ก็ไปเจอกับเว็บนี้เข้า [Kzero](http://www.kzero.co.uk/blog/?page_id=2537) เป็นการรวมเอาสถิติของผู้เล่นเกมออนไลน์ (จะพูดให้ถูกคือโลกออนไลน์ ไม่ใช่แค่เกม) ที่ทาง Kzero ทำเป็นประจำทุกปี ยกมาภาพเดียว ยังมีภาพอื่นๆ อีก ประกอบกันแล้วจะได้วงกลมพอดี ดูได้ตามลิงก์ แผนภาพลักษณะ radar แบบนี้ แสดงข้อมูลถึง 4 มิติ * จำนวนผู้เล่น - แสดงโดยขนาดของจุด * สถานะของการให้บริการ - แยกแยะโดยใช้สี * อัตราการเติบโต/ระยะเวลาที่เปิดบริการ - แสดงโดยขนาดของจุดตั้งต้น/การกระจัดจากแกนกลาง (ปีอ้างอิง 2004) * ช่วงอายุของผู้เล่น - แยกแยะโดยแกน (quadrant) กราฟอันนี้สามารถเขียนให้ออกมาในรูปกราฟที่ใช้ plain 4 เหลี่ยมแบบมาตรฐานได้ โดยเอาช่วงอายุมาไว้ในแกน y ส่วนแกน x นั้นเป็นปีแบบเดิม อย่างอื่นไม่ต้องเปลี่ยน ส่วนที่เอามาลงก็เพราะเห็นว่าคนทำเลือกใช้แผนภาพแบบ radar ซึ่งไม่ค่อยจะเคยพบมากนัก แปลกตาดี