Usably.net

นึกอะไรไม่ค่อยออก โฆษณาเว็บใหม่ละกัน [Usably.net](http://usably.net) ดำเนินการโดยคณะเด็กแซ้ป (เขียนไงฟระ) หัวหน้าแก๊งจะมีกุญแจอยู่ท้ายชื่อ ดังภาพ แต่ว่าหัวหน้าใหญ่ตัวจริงนั้น คือคนแรกสุดนั่นเอง สนใจเข้าร่วม ติดต่อหัวหน้าแก๊งได้โดยตรง (อย่าลืม follow [@usably](http://twitter.com/usably) ด้วย) เหมือนเราเป็นเจ้าของเว็บเองเลยแหะ