Good Food. Good Music.

> "เดลี่ เทเลกราฟ" รายงานเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ว่า นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ได้กล่าวต่อบรรดาทูตต่างประเทศประจำเมืองไทยและผู้สื่อข่าวต่างประเทศเมื่อ วันศุกร์ที่ผ่านมาว่า เขาได้สร้างความตื่นตะลึงให้แก่ทูตเหล่านี้ โดยบอกว่า__การเข้ายึดสนามบินสุวรรณภูมิเป็นเรื่องสนุกมาก เพราะอาหารก็อร่อย แถมดนตรีก็เยี่ยม__ พร้อมทั้งกล่าวปกป้องกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยว่า __อยากขอเหล่าทูตมองกลุ่มพันธมิตรว่าเป็นการผลักดันกระบวนการความเป็นประชาธิปไตยของไทยไปข้างหน้า__ และเราควรจะมีอยากสุขว่าเป็นครั้งแรก ที่มีประชาชนธรรมดาออกมาแสดงพลังอย่างเต็มที่เพื่อคัดค้านการคอรับชั้น โดยหากสังคมยังคงต้องเปลี่ยนแปลง สังคมก็จำเป็นจะต้องแลกกับการสูญเสียบ้าง จาก [มติชน](http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1229921134&grpid=01&catid=01) จาก [Kohsija](http://kohsija.exteen.com/20081222/news)
Keyword
Submitted byเหมียวon Tue, 12/23/2008 - 10:45