The Hades Chapter

ไม่น่าเชื่อว่ามันจะออกมาได้!

ตื่นเต้นสุดๆถ้าเล่มนี้มา ก็น่าจะไหลแล้ว อีกไม่นานคงถึงข้ามกำแพงไปถึงเอริเชี่ยน อืม น่าจะเขียนคอมมิคภาคสวรรค์ต่อนะ


Saint Seiya 19