ฟ้าเดียวกันโดนปิด

อ่านรายละเอียดที่[ประชาไท](http://www.prachatai.com/05web/th/home/10786) กำลังคิดว่าจะเปลี่ยนหัวข้อ dissertation จากเรื่องเทคนิค (พวก Visualization, GUI) มาเป็น __"Internet Censorship in Thailand"__