Ralph McQuarrie's New Book

X-Wing

เจอจาก Binary Bonsai ว่า Ralph McQuarrie กำลังจะมี Art Book เล่มใหม่

Ralph McQuarrie เป็น conceptual artist ของ Star Wars สามภาคแรก งานของเขาคือไปฟังลูคัสพูดๆ บ่นๆ ไอเดียในหัวแล้วเอาไปวาดออกมาเป็นรูป ถ้าลูคัสดูแล้วผ่าน ฉากนั้นก็จะไปโผล่ในหนัง เรียกได้ว่าถ้าไม่มี McQuarrie แล้ว Star Wars ก็คงออกมาหน้าตาไม่เป็นแบบนี้

อ่านดูใน Wikipedia บอกว่าลูคัสเชิญ McQuarrie มารับตำแหน่งเดิมในไตรภาคหลังด้วย แต่สุดท้ายเขาก็ถอนตัวให้คนรุ่นใหม่มาทำหน้าที่นี้แทน ซึ่งก็มี 3 คน คือ Doug Chiang (ep. I & II) กับคู่ Erik Tiemens และ Ryan Church (ep. II & III)

หนังสือรวมภาพวาดของ McQuarrie ชื่อ The Illustrated Star Wars Universe เป็นหนังสือเล่มแรกที่ผมสั่งจาก Amazon ตั้งกะสมัยเรียนมัธยมปลาย เล่มใหม่กำลังจะออกสงสัยได้เสียเงินอีกแล้ว