Ratatouille Trailer

QuickTime Trailer

ออกหลายวันแล้วแต่ไม่มีบรอดแบนด์ดู ในเทรลเลอร์เขียนคำอ่านกำกับว่า "rat-a-too-ee" ภาษาไทยก็คง "แรต-ทา-ทู-เย่" ละมั้ง

ฉายปีหน้า 2007 หลังจากเรื่องนี้จะเป็น Toy Story 3 ปี 2008

Keyword