Temple

วัดพรามบานัน (Prambanan)

อินโดนีเซีย โดยเฉพาะเกาะชวานั้นเดิมทีมีศาสนาพุทธและฮินดูยึดครองอยู่ ส่วนภายหลังศาสนาอิสลามค่อยตามมาแผ่อิทธิพล ทำให้ซากอารยธรรมในแง่สิ่งปลูกสร้างยังหลงเหลืออยู่มากทั้งสามศาสนา

คราวก่อนกล่าวถึงวัดพุทธอย่าง Borobudur หรือบุโรพุทโธไปแล้ว เมืองยอกยาการ์ตายังมีโบราณสถานสำคัญอีกแห่งคือ "วัดพรามบานัน" (Prambanan) ซึ่งเป็นวัดฮินดูที่อยู่กลางเมืองยอกยาการ์ตาเลย

Prambanan Temple

วัดพรามบานันสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 (อายุไล่เลี่ยกับบุโรพทโธ) โดยกษัตริย์ของอาณาจักรฮินดูที่อยู่ใกล้ๆ กับอาณาจักรพุทธที่สร้างบุโรพุทโธ (ประมาณว่าสร้างแข่งกัน) ความหมายของชื่อ Prambanan ไม่ชัดเจนนัก คาดว่ารากศัพท์น่าจะมาจากคำว่า Para Brahman (ปรมะ+พรหมัน)

วัดพนมยงค์ ต้นตอนามสกุล "พนมยงค์"

ช่วงนี้อ่านหนังสือเกี่ยวกับปรีดีหลายเล่ม พบว่าต้นกำเนิดของนามสกุล "พนมยงค์" มาจากบรรพบุรุษของปรีดีอาศัยอยู่หน้า "วัดพนมยงค์" ที่อยุธยา พอรัชกาลที่ 6 เริ่มให้คนไทยมีนามสกุล ก็เลยใช้ชื่อเดียวกับวัดมาเป็นชื่อสกุลนั่นเอง

วัดพนมยงค์มีต้นกำเนิดตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยมีแม่นมในวังคนหนึ่งใจบุญ บริจาคที่สร้างวัด คนพื้นถิ่นเลยเรียกชื่อ "วัดพระนมยงค์" ก่อนจะกร่อนมาเป็น "วัดพนมยงค์" ในภายหลัง

ผ่านไปแถวอยุธยาพอดีเลยแวะไปดูหน่อย ตัววัดหาไม่ยาก ดูพิกัดใน Google Maps กันเอง

วัดเล่งเน่ยยี่ 2

ไปโดยบังเอิญไม่ได้เตรียมตัว เลยไม่มีกล้องติดไปด้วย ภาพทั้งหมดถ่ายด้วย Nexus S ครับ แสงจะโอเวอร์นิดนึง

เพิ่งเคยมาครั้งแรก (จากที่เคยเห็นภาพมาก่อนแล้ว) โดยรวมๆ ถือว่าอลังการงานสร้างมาก น้องๆ วังจักรพรรดิเลยทีเดียว

ตึกหลักอย่างกับวัง มีบันไดมังกรด้วย